Beijing Gang yuan architectural decoration design and Research Institute Co., Ltd.

WorksInterior Design

 • Yin Hu Villa [Beijing]
 • Shekou halfhill care center [Hangzhou]
 • Long Yue Kindergarten [Beijing]
 • Yong Tai Commercial City [Inner Mongolia]
 • Yi Pin Ren Jia Club [Beijing]
 • Yuanyang LAVIE [Beijing]
 • World Expo Hungary Pavilion [Shanghai]
 • Second Artillery General Hospital of PLA [BeiJing]
 • Feng de Cheng Da Center [Sichuan]
 • Beijing Yintai Center Park Hyatt [Beijing]
 • Prototype room of Tianjin OCT [Tianjin]
 • Wuqing Theatre [Tianjin]
 • Tianyuange Club [Beijing]
 • Longyue No. 11 Middle School [Beijing]
 • Yichang Women's and Children's Hospital [Hubei]
 • Lecheng Elderly Care Center Tongzhou Banbi Store [Beijing]
 • Galeries Lafayette [Beijing]
 • Taihe Hongyu Villa [Beijing]
 • Damei Central Plaza [Beijing]
 • Junhao Hotel [Chongqing]
MORE

Yin Hu Villa Beijing

Shekou halfhill care center Hangzhou

Long Yue Kindergarten Beijing

Yong Tai Commercial City Inner Mongolia

Yi Pin Ren Jia Club Beijing

Yuanyang LAVIE Beijing

World Expo Hungary Pavilion Shanghai

Second Artillery General Hospital of PLA BeiJing

Feng de Cheng Da Center Sichuan

Beijing Yintai Center Park Hyatt Beijing

Prototype room of Tianjin OCT Tianjin

Wuqing Theatre Tianjin

Tianyuange Club Beijing

Longyue No. 11 Middle School Beijing

Yichang Women's and Children's Hospital Hubei

Lecheng Elderly Care Center Tongzhou Banbi Store Beijing

Galeries Lafayette Beijing

Taihe Hongyu Villa Beijing

Damei Central Plaza Beijing

Junhao Hotel Chongqing